ruimte voor: De Nieuwe Route (van Anke Siegers)

transformatie in het sociaal domein, samensturing met alle betrokkenen.


Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vr mensen in plaats van mt de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders. De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen clint en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld.

Ruim geeft trainingen in het werken met de De Nieuwe Route aan professionals werkzaam in het sociaal domein. Wil je meer informatie over deze trainingen neem dan contact op met Anke Siegers, www.datishelder.nl of met Ruim.